Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
February 26
Image Size
587 KB
Resolution
960×1800
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
205
Favourites
9 (who?)
Comments
16
Downloads
0
×
[Agony]: Hey... kid! by MikiTakamoto [Agony]: Hey... kid! by MikiTakamoto
 :icona-g-o-n-y:
______________

Ấn tượng đầu tiên vs An - thành viên mới nhỏ tuổi nhất trại :iconmingteatimeplz:

Strip: +4 :iconredappleplz:
______________

Kasai by me
An by  shizu-sou
Add a Comment:
 
:iconsoutarouueda:
soutarouueda Featured By Owner Feb 26, 2014
hint =]]]]]]
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Feb 27, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconjumpheplz:
Reply
:iconwind1006:
Wind1006 Featured By Owner Feb 26, 2014  Hobbyist Artist
"Đừng gọi em là nhóc. Em 13 rồi mà" A~~~~ So cute :iconcutenessoverloadplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Feb 26, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconbigimsopervyplz: hí hí
Reply
:iconyujuki:
Yujuki Featured By Owner Feb 26, 2014  Student Digital Artist
Chùi ui dễ thương quá! Ah mà năm nay mới lên 13 thui mà em cao tới 160 ùi! ...:iconohmygodplz: Cao quá đáng! :iconpapcryplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Feb 26, 2014  Hobbyist Digital Artist
cài... giề...?  :iconohmygoooodplz: cao bằng tui rồi trời ơi....
Reply
:iconshizu-sou:
shizu-sou Featured By Owner Feb 26, 2014
dễ thương quá :iconcutenessoverloadplz::iconcutenessoverloadplz::iconcutenessoverloadplz:
n-nhưng mà
NGƯỜI TA KHÔNG CÓ LÙN!!
150cm với 13 tuổi là khá cao rồi :iconcryforeverplz:
và tôi mới 13, còn phát triển nữa mà...:iconcryforeverplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Feb 26, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconskankyplz: khi nào cao thêm anh sẽ ko gọi "nhóc lùn" nữa.... gọi "nhóc" thôi
Reply
:iconciae13:
CIAE13 Featured By Owner Mar 7, 2014
Troll nhỉ = )))
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Mar 7, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongnimplz: 
Reply
Add a Comment: