Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 31, 2013
Image Size
4.3 MB
Resolution
860×5100
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
283 (1 today)
Favourites
17 (who?)
Comments
37
Downloads
1
×
MH: Unlocked The Westernland by MikiTakamoto MH: Unlocked The Westernland by MikiTakamoto
:iconmh-roleplay:
______________

Unlock: The Western land
Unlocker: 

Lazio :iconkokuseiya-kanna:

Dorothea :icondorothea3plz:
______________

"Western land... vùng đất phía Tây nước Đức... một nơi với những quá khứ đau buồn..."
______________

:iconrachemhsmile: Rache by me
Lazio by :iconkokuseiya-kanna:
Dorothea by :icontomochan1999:
Add a Comment:
 
:iconumichan764:
UmiChAn764 Featured By Owner Jan 2, 2014  Student Traditional Artist
;; A ;; 
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 2, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongo-on-smile-plz:
Reply
:icongirlmini14:
girlmini14 Featured By Owner Dec 31, 2013  Student Artist
cảm động quá :iconlazycryplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 31, 2013  Hobbyist Digital Artist
 :iconureshii-go-on-plz:
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Dec 31, 2013  Hobbyist General Artist
tui.. tui..... TUI... TUI TUI CHƯA TỪNG NGHĨ RACHE LÚC BÉ ĐÁNG YÊU ĐẾN THẾ
HÃY CƯỚI TÔI ĐI RACHE BÉ NHỎ XINH GIAI ĐÁNG YÊU CHỊ YÊU CƯNG QUÁ :iconsoemotionalplz: VẦY MÀ CÔ DÁM NÓI CÔ VẼ XẤU :iconallmytearsplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Dec 31, 2013  Hobbyist Digital Artist
 :iconureshii-go-on-plz: còn nhỏ đáng yêu thì lớn lên mới xinh trai đk chứ cô Cá
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Dec 31, 2013  Hobbyist General Artist
CÔ DÁM NÓI CÔ VẼ XẤU À :iconsrapsrapsrapplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 1, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongyaa2plz: sao cứ quánh tôi miết???
Reply
:icontomochan1999:
tomochan1999 Featured By Owner Jan 1, 2014  Hobbyist General Artist
TẠI CÔ CỨ NÓI CÔ VẼ XẤU TRONG KHI CÔ VẼ ĐẸP BỎ XỪ RA :iconthrowplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 2, 2014  Hobbyist Digital Artist
:icongo-on-smile-plz: kỳ thực là vậy mà
Reply
Add a Comment: