Shop Mobile More Submit  Join Login
VIE: Mission 3 - They make me crazy!!! by MikiTakamoto VIE: Mission 3 - They make me crazy!!! by MikiTakamoto
:iconv-island-explorer:
_____________

2 a e nhà này... làm nhiệm vụ lần này... gei lòi cả ra :iconhahaveryfunnyplz:

NPC người que đã được sử dụng trong Quest này :iconhebishieplz:

Add a Comment:
 
:iconicefrog97:
IceFrog97 Featured By Owner Jan 31, 2014  Student Traditional Artist
:iconmioblushplz: ....
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 31, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconffryojiplz:....
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Traditional Artist
:iconminggagaplz: wat ?!! 
Thằng anh 2 khung chibi còn có tý lạnh lùng :iconminggagaplz: sau đó thành gei hoàn toàn
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconminggagaplz: tôi ko bít... tôi ko bít gì hết trơn.....
Reply
:iconkien-biu:
kien-biu Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Traditional Artist
:star: Checked !!:iconminggagaplz: 
+ 4 EXP :iconvie-checkplz:
+ 10 Money :iconmoney-vieplz:
+1 :iconb-vieplz: +1 :iconp-vieplz: =>> +1 :iconb-p-vieplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconminghnnghplz:
Reply
:iconpolestar-ix:
Polestar-IX Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Digital Artist
.................................................................................................................... :iconshadowedplz:

Trời ơi, khúc cuối  so gei.......................................................................................................................... :iconmingcryplz:

...Thằng Hirari...nó.....................................................................................OOC mất tiêu rồi huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhu................................ :iconlazecryplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :icongnimplz: cái quest nó yêu cầu thế.... thông cảm, tôi làm việc gì lúc nào cũng lố mà...
Reply
:iconpolestar-ix:
Polestar-IX Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Digital Artist
Tình hình là thấy tương lai nó còn bị OOC dài dài......................................... :iconlazecryplz:

Kì này thằng bé thảm rồi......................................................... :iconsulkplz:
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconpetpetplz: ... cố gắng lên, hãy tin tưởng vào những người khác cơ mà sao chúng ta nói chuyện sub làm gì cho nó mỏi mắt thía  :iconmingdnw2plz:
Reply
:iconpolestar-ix:
Polestar-IX Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Digital Artist
Huhuhuhuhuhuhu..................................Riết rồi không biết con mình tính cách ra sao luôn... :iconcryforeverplz:

Cái này tớ chịu...Thôi để size này cho đỡ khó đọc... =]]
Reply
:iconmikitakamoto:
MikiTakamoto Featured By Owner Jan 28, 2014  Hobbyist Digital Artist
 :iconminglalalaplz: vui mà, cứ thong thả đi
Reply
:iconpolestar-ix:
Polestar-IX Featured By Owner Jan 28, 2014  Student Digital Artist
:iconmingtearsplz:
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
January 28, 2014
Image Size
768 KB
Resolution
860×1950
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
234
Favourites
10 (who?)
Comments
13
Downloads
1
×